Makedonija usvojila novi, liberalni zakon o pobačaju

Makedonski parlament je 14. ožujka usvojio novi zakon o pobačaju koji u potpunosti poštuje pravo žene na odluku o prekidu trudnoće.