KAKO PREVAZIĆI PODJELE?

Još od kraja rata građani Kosova su nacionalno podijeljeni. Srbi žive u srpskim opštinama, idu u srpske škole, plaćaju srpsko zdravstveno osiguranje.