NASILJE NA INTERNETU JE SVAKODNEVNICA

Svaki treći srednjoškolac doživio je digitalno nasilje, dok je čak 84 odsto njih izloženo riziku na internetu, a da toga nisu ni svjesni.
To je pokazalo najnovije istra
živanje UNICEF-a.