JA SAM KNJIGA

Prije više od dvadeset godina u Skandinavskim zemljama nastao je projekat “živa biblioteka”, s ciljem da pomogne u borbi protiv stereotipa i predrasuda. U postratnom periodu region ali i Bosna i Hercegovina suočava se sa različitim vidovima diskriminacije i predrasuda, tako da je ovaj koncept brzo pronašao publiku.