A TKO ĆE PROIZVODITI HRANU?

U Sjevernoj Makedoniji nema nezaposlenog agronoma. Ipak, broj studenata koji se upisuju na Poljoprivredni Fakultet posljednjih godina drastično opada. Nekada se u jednoj akademskoj godini upisivalo 800 studenata, a danas je taj broj deset puta manji i još uvijek ima tendenciju pada.