BATINO, LJUBAVI MOJA! II dio

Na Balkanu je nasilje svakodnevnica. Ono se koristi od strane politicara, pojedinaca i interesnih skupina. Ono je u jeziku, u skolama, na ulici. PERSPEKTIVA je razgovarala sa mladima na tu temu. Ovaj put nudimo misljenja mladih iz Beograda, snimljenih u martu 2016 godine.