ŽENE KOSOVA PROTIV PATRIJARHATA

U očima prosvjednika, nedavno silovanje 13-godišnje djevojčice vrhunac je pritužbi. Na temelju blagih presuda iz prošlosti za slične slučajeve žene Kosova vide kako kako patrijarhat stvara masovnu nepravdu prema ženama. Deseci građana sa cijelog Kosova okupili su se ispred Centra za socijalni rad u općini Lipjan.