ZAŠTO STUDIRAM U INOZEMSTVU?

Već godinama Sjeverna Makedonija nije imala sveučilište koje je bilo među prvih tisuću na Šangajskoj listi. Nasuprot tome, sveučilišta u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani prošle su godine na ovoj listi bila rangirana od 401. do 500. mjesta. Postoji hiperprodukcija fakulteta, a istovremeno sve više makedonskih studenata odlazi studirati u inozemstvo.