U INAT ZABORAVU

Fašizam nema jedan oblik, on se involvira i prilagođava svim uslovima i sistemima. Djelovati protiv njega nema rok trajanja. Mnogi su spomenici žrtvama fašističkog terora u II svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije devastirani.