ŠTEDNJA NA ZDRAVLJU JE PRESKUPA

U kriznim vremenima susrećemo se s rezovima zdravstvenih usluga, rezovima u prevenciji bolesti, te smanjenim budžetom za liječenje
različitih skupina pacijenata
. Sve se to predstavlja kao ušteda
i
domaćinsko ponašanje.