Push pauza: Kako do uspjeha mladih u BiH?

Omladinska novinska asocijacija u BiH već punu godinu realizuje projekat “Push Pauza” koji zamišljen kao omladinski “live talk show”. Ujedno je platforma za kritičko promišljanje i iznošenje mišljenja mladih u javni diskurs. Posljednja Push Pauza postavila je pitanje: Kako izgleda put do uspjeha mladih u Bosni i Hercegovini?