Nagradno takmičenje: Moje putovanje Evropom

Poziv za učešće i propozicije nagradnog takmičenja
Mladi ste i želite putovati Evropom i upoznati druge kulture i običaje? Imate ideju koje države želite posjetiti?