PRVO SU GA TUKLI, PA TUKLI, I OPET TUKLI

Nije siguran ni kad je rođen. Nekad se ni sjeća šta je sve proživio kao dijete. Njegov život je bio golgota. Počeo je iz velikog minusa, da bi preživio, morao je raditi stvari koje mu se nisu dopadale. Danas ima 19 godina
i zove se Milosav Stevanović.