Porodica znači sigurnost

U odnosu na mlade iz evropskih zemalja, veoma nizak procenat mladih sa Kosova odlučuje da se odseli i živi potpuno neovisno od roditelja nakon što navrši 18 godina. Zašto je mladima sa Kosova gotovo nemoguće steći neovisnost saznajte u priči naše Vjose Čerkini.