POBJEDA GRADJANA PROTIV PEDOFILIJE

Rijetki su primjeri da gradjani preuzmu inicijativu za izmjenu zakona i da uspiju u tome. Upravo se to dogodilo u Srbiji, kada je Igor Jurić iz Novog Sada, kojem je kćerka Tijana oteta i mučki ubijena od pedofila, pokrenuo inicijativu da se za ovakvo kriminalno djelo uvede kazna doživotne robije.