PANDEMIJA IM NE DA NA PUT

Sjedinjene Države svake godine ugoste oko 100.000 studenata iz čitavog svijeta kroz program “Work and Travel”. (Radi i putuj). Ova praksa traje već 73 godine i uvedena je nakon II svjetskog rata sa ciljem da mladi upoznaju jedni druge, da saznaju više o drugim kulturama. Programu se se brzo pridužile Kanada, Novi Zeland i Australia.