NIŠTA OD PUTA U AMERIKU

Dok se vlade bore da se epidemija nekontrolirano širi, stariji gradjani da negdje ne zakače virus, studenti u Sjevernoj Makedoniji se boje da im planirani put za Ameriku propadne.