NOVA GODINA BEZ PROMJENA U SRBIJI

Ovo je vrijeme kada se sabiraju računi i prave planovi za godinu ispred nas.
Mnogi definiraju šta se sve treba promjeniti kako to postići. Neki, međutim,
definiraju, šta učiniti da bi sve ostalo isto.