Njemačko iskustvo posijano u Makedoniji

Nedostatak radne snage je prisililo makedonska preduzeća da krenu u otvorenu trku za kvalitetnom radnom snagom medju mladima. Posebno se to odnosi na mlade sa tehničkim obrazovanjem. «Perspektiva Plus» je prisustvovala otvorenim danima njemačke investicije «Kostal» u Ohridu i razgovarala sa srednjoškolcima koji su došli na praksu.