NIJE SRAMOTA TRAŽITI POMOĆ

U svijetu se živi sve brže. Komunikacija svodi na slanje poruka.
Razgovori vode sa istomišljenicima zatvorenim u istom digitalnom krugu. Svi komuniciraju više nego ikad i nisu nikad bili toliko usamljeni.