NEODGOVORNI MEDIJI I NEPISMENI GRAĐANI

Vakcine protiv korone izazivaju sterilitet!” “Ako se vakcinišete, potpisujete pristupnicu vjerskoj sekti!” Ovo su samo dvije lažne poruke koje se tiču pandemije. Lažne vijesti su postale dio života.