AKO IMAŠ OSTAVI, AKO NEMAŠ UZMI

U Podgorici su jednog dana osvanule jedinstvene i neobične table sa porukom: “Ako imaš ostavi, ako nemaš uzmi”. U pitanju su table
solidarnosti na kojima svaki prolaznik može ostaviti ili uzeti nešto za jelo
ili piće – koliko ko ima i šta ko želi da uzme – sve dolazi u obzir
što može da se zakači na tablu!