NEMA PODRŠKE, NEMA OSTANKA

Odlazak mladih sa znanjem i idejama, a sa druge strane očekivanje sprovođenja reformi i demokratizacije je izazov sa kojim se crnogorsko društvo suočava duže vrijeme. Rezultati istraživanja OSCI iz 2022. godine otkrili su da ljudi najčešće napuštaju Crnu Goru zbog političkih problema.