NEKAD BLISKI DANAS DALEKI

Prije 30-ak godina utjecaj Zapada na zemlje Balkana je bio dominantan. Kako su se prioriteti mijenali tako se i interes Zapada za ovo područje smanjivao. Taj su prostor brzo popunili Rusija, a odmah zatim i Kina.