“ŽENA TREBA DA ZAĆUTI!”

Svaka treća žena u Crnoj Gori se tokom života součava sa nekim
oblikom nasilja. Tri su žene u zadnja tri mjeseca ubijene od strane
muževa. U patrijahalnom društvu žena se suočava sa svakodnevnim napadima, plaće su im manje od muškaraca,
izložene su seksualnom uznemiravanju.