Mladi Romi gotovo nevidljivi u makedonskim medijima

Mladi Romi u Makedoniji nezadovoljni su time kako su prikazani u medijima. Navodi koji potiču ismijavanje ili pojačavanje stereotipa prema Romima dobijaju najviše pažnje u medijima. Ni političari često ne pomažu Romima sa svojim izjavama, a o ovom problemu razgovarali smo sa dvojicom mladih novinara koji su pripadnici romske populacije. Više u priči koju donosi naša Kristina Ozimec.