Mladi poduzetnici prepoznali važnost regionalne saradnje

Trideset godina nakon raspada zajedničke države, mladi poduzetnici iz Makedonije pokreću inicijativu za umrežavanje i suradnju sa kolegama iz Slovenije i Hrvatske. Kažu da su shvatili da je regionalna suradnja ključna za pojavu trećih tržišta i da planiraju provoditi inicijativu do kraja. Više u priči Dejana Azeskog.

Login