KRIMINAL NAJJAČI U RUSIJI I SRBIJI

Prije rata u bivšoj Jugoslaviji, dok su političari dijelili narode
kako bi mogli ratovati, jednu grupu ljudi podjele nisu zanimale.
Radi se o organiziranom kriminalu. Kad se rat završio kriminalci
su postali dio vlasti. Tako je i u Srbiji.