KAKVE PREDRASUDE ALBANSKA OMLADINA IMA PREMA SRBIMA?

Od kraja rata prije 20 godina na Kosovu rijetko je postojala suradnja
između albanske i srpske omladine na Kosovu. Obje grupe, manje ili više, slijede obrazac koji su utvrdili njihovi roditelji i rodbina.