KAD RATNI ZLOČINCI POSTANU IDOLI

Dvije su građanke u Beogradu bacale jaja na mural Ratka Mladića
koji služi doživotnu kaznu za ratne zločine. Uhapšene su. Okupila se
zatim masa građana da podrži uhapšene, pa je poslata policija.
Onda su došli oni koji su mural očistili. Policija nije dolazila.