JEDNAKOST SAMO DE JURE

Ženama je mjesto gdje god žele biti, politička moć pripada i ženama, baš kao što obiteljska briga pripada i muškarcima. Sudjelovanje žena u javnom životu preduvjet je za razvoj, prosperitet i demokraciju. Ali, koliko je to istina u stvarnosti patrijarhalnog Balkana?