IME MU JE INSPIRACIJA

Rođen je zdrav prije 30 godina i smješten u inkubator. Tu je doživio inkubatorsko sljepilo radi predoziranosti kiseonikom. Sa 17 mjeseci je operiran u Bostonu gdje mu je jedan japanski ljekar uspio sačuvati samo periferni vid.