ELSA OKUPLJA STUDENTE

ELSA je organizacija studenata prava u Evropi koja okuplja mlade sa ovih fakulteta. U regionu tu organizaciju vide kao način da se studenti angažiraju i razmjene iskustva sa drugima.