Home Arhiva Page 39

Arhiva

Najnovije objave

KOLIKO DUGO NIJE PREDUGO

Da li su poslanici svjesni da predstavljaju građane, a ne sami sebe? Da li znaju da predstavljaju žene i muškarce, sve žrtve seksualnog nasilja, prošle, sadašnje...