SVI DIREKTORI OTPUŠTENI U JEDNOM DANU

Na samom kraju prošle godine ministarka prosvjete, nauke, kulture
i sporta u Vladi Crne Gore, Vesna Bratić, smijenila je sve direktore
osnovnih i srednjih škola i postavila nove. Nekima je istekao mandat,
neki su radili neusaglašeno sa zakonom, a o smjeni nekih se diskutovalo
jer je dio javnosti smatrao to nepravdom.