ŠTA JE NAŠ RASIZAM? Crna Gora

U svijetu i u regionu gotovo svi prate proteste radi rasne diskriminacije u Sjedinjenim državama. Rasne diskriminacije u regionu nema jer, jednostavno, nema različitih rasa. Ali, ako nema protesta radi rasizma u kojim oblastima se kod nas najviše krše ljudska prava? Gdje smo neravnopravni?

Dvije djevojke u Crnoj Gori izdvajaju dva problema.