SPORO DA, ALI IDE NEKAKO

U modernom svijetu je bitka za prava žena odavno dobijena. Među balkanskim državama Crna Gora je među onima gdje je ta bitka dobijena javno, ali tradicija se protivi. To se može ilustrirati takozvanim selektivnim abortusima.