PROMIJENI DRUŠTVO TAKO DA PROMIJENIŠ SEBE

Šta pomisliš kad jedna Amerikanka odluči da živi u Crnoj Gori?
U ovom dijelu svijeta gdje svako ima jednu teoriju zavjere
rekli bi da je ona od nečega pobjegla, da se zaljubila,
da joj se ne dopada Amerika. Ali, ništa od toga nije istina.