PORODIČNO OKUPLJANJE U SARAJEVU

Pod sloganom #Porodično okupljanje održana je treća povorka ponosa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Više od hiljadu ljudi, predvođeni LGBT aktivistima i aktivistkinjama podsjetili su na potrebu za vidljivošću i ravnopravnim zakonskim tretmanom ove populacije.