PAMETNI SU U SOBI SA PAMETNIJIMA

Jedna mlada naučnica iz Crne Gore je nekako od malena bila uspješna u svom izboru studija, projekata. Doktorirala je u Beču i danas je članica bečkog naučnog tima Medicinskog univerziteta i Complexity Science Huba.