KOJIM PUTEM POĆI?

KUDA TREBA IĆI NOVA VLAST U BiH?

U oktobru su održani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Za većinu nivoa vlasti, pregovori između stranaka još uvijek traju – ali naziru se obrisi novih/starih vladajućih struktura. Nakon dodjele kandidatskog statusa, pred BiH je izazovan period, a civilno društvo ima posebna očekivanja.