KOLIKO DUGO NIJE PREDUGO

Da li su poslanici svjesni da predstavljaju građane, a ne sami sebe?
Da li znaju da predstavljaju žene i muškarce, sve žrtve seksualnog
nasilja, prošle, sadašnje i buduće? Da li uopće brinu o tome šta će
reći bilo ko drugi osim njihovog stranačkog šefa?