Changing the Story B&H (Promjena priče Bosna i Hercegovina)

Izvor: Mreža mira
Changing The Story je projekt koji podržava gradnju inkluzivnih civilnih društava sa i za mlade ljude u pet postkonfliktnih država.

Ako ste mladi i perspektivni režiserka ili režiser u dobi između 18 i 26 godina, živite u Bosni i Hercegovini i smatrate se aktivistima ili biste to voljeli biti, molimo vas da nastavite čitati.

Changing The Story je četverogodišnji, multidisciplinarni projekt koji podržava gradnju inkluzivnih civilnih društava sa i za mlade ljude u pet postkonfliktnih država. To je projekt u kojem sarađuju univerziteti, nevladine organizacije, umjetnici, lokalne organizacije civilnog društva i mladih ljudi iz cijelog svijeta. U projekt su uključene Južna Afrika, Ruanda, Kolumbija, Kambodža i Kosovo te kroz ovaj projekt i Bosna i Hercegovina.

Kompanija Opera Circus je radila sa mladim ljudima u BiH od 2004. godine, posebno u Srebrenici.

https://www.operacircusuk.com/blog/storytelling-in-film-and-youth-activism-changing-the-story

Tina Ellen Lee, njihova umjetnička direktorica, pozvana je kao gostujuća umjetnica na prvu seriju radionica u Prištini u septembru 2018. Nakon ovog poziva uslijedio je uspješan pokušaj da se razvije praktični dio omladinskog umjetničkog istraživačkog projekta u Bosni i Hercegovini. Ovo uključuje rad sa grupom mladih režisera iz cijele BiH sa darežljivom podrškom Filmske akademije pri Sarajevo School of Science and Technology preko dr. Jasmina Hasića, zajedno sa dr. Tiffany Fairey i dr. Henryjem Redwoodom sa Kings Collegea u Londonu.

https://changingthestory.leeds.ac.uk

​Robert Golden će voditi praktični trening kroz razumijevanje pričanja priče na filmu, a doprinijet će podučavanju u vezi s aktivizmom. Pored toga što je međunarodni fotograf i režiser, cijeli život se bori protiv rasizma i nepravde. Robert sarađuje sa kompanijom Opera Circus u BiH od 2004. godine. Neke od njegovih fotografija o važnom doprinosu Windrush generacije Velikoj Britaniji nakon Drugog svjetskog rata bit će izložene u Galeriji Black Cultural Archives u Brixtonu u Londonu od 21. juna 2019. godine. Al Jazeera je distribuirala neke od Robertovih dokumentarnih filmova, među kojima su Balkanski blues i Okusi Evrope.

Mladi lideri razvijaju komunikacijsku strategiju (Francesco Pipparelli) i web dizajn i sadržaj na društvenim mrežama (Marko Stanković i Irena Maria Ganescu). Melisa Mehmedović je voditeljica projekta, a Lamia Šabić će pomagati Robertu kao mlada režiserka i mentorica kroz cijeli proces.

Dr. Jasmin Hasić također vodi NVO Humanity in Action, međunarodnu obrazovnu organizaciju sa sjedištem u Sarajevu. Njegovi ciljevi su da obrazuje, inspiriše i poveže globalnu mrežu studenata, mladih profesionalaca i utemeljenih lidera posvećenih promociji ljudskih prava, diverziteta i aktivnog građanstva – u svojim zajednicama i širom svijeta.

Prve radionice će se održati od 2. do 6. jula 2019, nakon čega će uslijediti dva mjeseca snimanja kratkih filmova pod nadzorom mentora. Rok za prijavu je 10. maj u 17 h.

Ovo je prvenstveno projekt o razvoju aktivizma kroz pričanje priče i snimanje filmova te o učenju kako da se glasovi mladih čuju.

http://thecompletefreedomoftruth.com/changing-the-story-bih-prijava

Dodatne informacije možete dobiti od changingthestoryBIH@gmail.com

https://changingthestory.leeds.ac.uk

Login