Crna Gora

Najnovije objave

“BEOGRADIZACIJA” I ISELJAVANJE PRAZNI SRBIJU

Svijet postaje sve više urban, sve manje ljudi živi u ruralnim područjima. Poljoprivreda je više automatizirana, u centrima su veće šanse. Polovinom XX stoljeća...