AMBASADOR SAD-A U BIH I PERSPEKTIVA

Protekle sedmice, uživali smo u otvorenom i dinamičnom razgovoru sa mladima iz civilnog sektora, medija, mladim političarkama i političarima, i Brano Jakubović iz Dubioza kolektiv koje bio moderator diskusije, o pitanjima od primarnog interesa za mlade u BiH. Ne propustite novu epizodu Perspektiva, u nedjelju, 29. novembra, u kojoj razgovaramo o izborima, učešće mladih u demokratskim procesima, vladinom i nevladinom sektoru, građanskom angažmanu, političkim strankama, ekonmiji, poziciji žena u politici i mnogim drugim veoma važnim temama. Hvala Perspektiva timu na pruženoj prilici!