E drejta të luftosh për të drejtat e tua

RRETH LIRISË

 

RRETH LIRISË

MKC Shkup – vendi ku fillon gjithçka

MKC Shkup – vendi ku fillon gjithçka

Qendra Kulturore Rinore (MKC) Shkupi njihet si vendi ku lind arti alternativ dhe jeton. Kjo ishte ashtu ndërsa MKC e quajti Dhomën e Rinisë “25. Maj “në atë vend. Ta themi thjesht, është një vend, rëndësia e të cilit për të rinjtë dhe artin nuk mund të konceptohet me fjalë ose mund të matet nga disa prej njerëzve me metrics të njohura. Më shumë në historinë e Kristine Ozimec.

GJERËSISHT

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

Unë jam një vajzë që i thyen paragjykimet

Ndërsa shokët e saj mendojnë të largohen nga vendi, Alisa po konsideron se si ajo mund të thyejë paragjykimet në rrethinën e saj. Ajo thotë se i pëlqen sfidat, kështu që zotëronte artin e fotografisë nga i cili jeton. Ajo gjithashtu zotëronte ngasjen e motorëve, dhe ajo pëlqente dhe kontrolloi dronët. Autori: Azem Kurtiq

Ligji për gazetari – Gazetari e duhur

Studimi i gazetarisë në kuadër të Fakultetit Juridik në Shkup po përgatitë më shumë studentë të jenë avokatë sesa gazetarë. Arsyeja për këtë është pamjaftueshmëria e lëndëve dhe mungesa e stafit profesional nga fusha e gazetarisë për t’u dhënë mësim studentëve. Për këtë arsye, nuk është për t’u habitur që numri i studentëve që marrin pjesë në këtë departament është në rënie çdo vit. Më shumë në historinë e Kristine Ozimec.

Mali i Zi nuk është shoqëri e mundësive të barabarta

Romët në Mal të Zi ende kanë mundësi të kufizuara, kur është fjala për punësim, qasje në kujdes shëndetësor, strehim, si dhe në fusha të ndryshme të tjera të jetës, vlerësim ambasadorët e Bashkimit Evropian në Mal të Zi, Aiva Orava me të cilën shumica e zyrtarëve të Malit të Zi, politikanëve, intelektualëve, pajtohen…

Kemi nevojë për një afat ushtarak

Në Serbi, por edhe në vendet e rajonit, gjithnjë e më shumë flitet për rifutjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Megjithëse është një shpenzim i madh financiar që do të tejkalonte edhe buxhetet tashmë të ngarkuara, kjo ide ka ardhur edhe me miratimin. Pra, pyesni të rinjtë se çfarë mendojnë për këtë ide?

Autor: Aleksandar Klariq

MKC Shkup – vendi ku fillon gjithçka

Qendra Kulturore Rinore (MKC) Shkupi njihet si vendi ku lind arti alternativ dhe jeton. Kjo ishte ashtu ndërsa MKC e quajti Dhomën e Rinisë “25. Maj “në atë vend. Ta themi thjesht, është një vend, rëndësia e të cilit për të rinjtë dhe artin nuk mund të konceptohet me fjalë ose mund të matet nga disa prej njerëzve me metrics të njohura. Më shumë në historinë e Kristine Ozimec.

MKC Shkup – vendi ku fillon gjithçka

MKC Shkup – vendi ku fillon gjithçka

Qendra Kulturore Rinore (MKC) Shkupi njihet si vendi ku lind arti alternativ dhe jeton. Kjo ishte ashtu ndërsa MKC e quajti Dhomën e Rinisë “25. Maj “në atë vend. Ta themi thjesht, është një vend, rëndësia e të cilit për të rinjtë dhe artin nuk mund të konceptohet me fjalë ose mund të matet nga disa prej njerëzve me metrics të njohura. Më shumë në historinë e Kristine Ozimec.

Familja paraqet siguri

Familja paraqet siguri

Krahasuar me të rinjtë nga vendet e tjera evropiane, një përqindje shumë e vogël e të rinjve nga Kosova vendosin të largohen dhe të jetojnë krejtësisht të pavarur nga prindërit e tyre pas moshës 18 vjeç. Pse është pothuajse e pamundur që të rinjtë nga Kosova të jenë të pavarur. E gjeni në storien e përgatitur nga Vjosa Çerkini.

Si të jesh i lirë dhe i mendimit kritik?

Si të jesh i lirë dhe i mendimit kritik?

Gjatë xhirimeve të serisë “Perspektiva” në Prijedor të rinjtë than shumë gjëra të mrekullueshme që për fat të keq, për shkak të mungesës së hapësirës, nuk ishin përfshirë në shfaqje finale. Një nga temat që ka filluar është një mendim i lirë dhe kritik.

Censurimi i “mbrojtjes së reputacionit dhe dinjitetit” të shtetit

Censurimi i “mbrojtjes së reputacionit dhe dinjitetit” të shtetit

Akti i ri mbi simbolet shtetërore në Malin e Zi parashikon gjoba prej 1.000 deri 20.000 euro nëse “personi juridik përdor një stemë dhe një flamur në krijimin artistik, mësimdhënien dhe edukimin në një mënyrë që cenon moralin publik, reputacionin dhe dinjitetin e Malit të Zi”, ose “kryen, korrigjon, shton ose modifikon në stemën ose flamuri, nëse flamuri është vendosur në mënyrë që të prek tokën ose si mat ose perde; në tekst ose melodi të bëjnë ndryshime “, dhe në forma dhe situata të tjera të ngjashme, nëse kjo mund të interpretohej si” fyerja e reputacionit dhe dinjitetit të Malit të Zi “.

Të rinjtë kosovarë: objektet fetare nuk na kanë faj për konfliktet tona me serbë

Të rinjtë kosovarë: objektet fetare nuk na kanë faj për konfliktet tona me serbë

Gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe trazirave të marsit në vitin 2004 shumë objekte religjioze janë shkatërruar dhe dëmtuar nga banorët serbë dhe shqiptarë të asaj kohe. Tani të rinjtë kosovarë mendojnë se objektet nuk u kanë faj për konfliktet ndëretnike para dhe pas luftës në Kosovë. Ata tani mundohen që nëpërmjet trashëgimisë kulturore dhe objekteve religjioze ta kujtojnë historinë e përbashkët të tyre siç është shembulli në qytetin e Ferizajt. Për më shumë mësoni nga storia e realizuar nga korrenspondentja jonë Vjosa Çerkini.

Retrospektiva e Sarajevës: prof.dr. Dragan Gjukanoviç

Retrospektiva e Sarajevës: prof.dr. Dragan Gjukanoviç

Në edicionin e dimrit të Retrospektivës, kemi analizuar temat e nisura në Sarajevë. Një nga temat më të folur është aborti. Mysafiri ynë në këtë edicion ishte prof. Dragan Gjukanoviç, president i Qendrës për Politikë të Jashtme nga Beogradi.

Retrospective e Sarajevës: Mlladen Lishanin

Retrospective e Sarajevës: Mlladen Lishanin

Në edicionin e dimrit Retrospektive tha studenti i Institutit të Studimeve Politike në Beograd, Mlladen Llishanin. Në këtë episod kemi analizuar temat e filluara në Sarajevë, dhe njëri prej tyre i përket pasivitetin e të rinjve.

Votoni për këto “tonat”

Votoni për këto “tonat”

Në edicionin e dimrit të retrospektivave kemi komentuar mbi temat e nisura në Bihaç . Një prej tyre ka të bëjë me pjesëmarrjen politike të të rinjve dhe interesin e përgjithshëm të të rinjve në politikë.

Ne të gjithë jemi humbës në fund të luftës

Ne të gjithë jemi humbës në fund të luftës

“Armët të tërhequr ata që e gjejnë se sigurinë e tyre në rrezik”, na tha ai Strahinja Saviç, një student i studimeve master në Fakultetin e Shkencave Politike në Departamentin e Studimeve të Sigurisë dhe të Paqes. Ju mund të shikoni tregime të tjera nga seritë rreth të rinjve dhe luftës në portalin tonë.

GJERËSISHT

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

Unë jam një vajzë që i thyen paragjykimet

Ndërsa shokët e saj mendojnë të largohen nga vendi, Alisa po konsideron se si ajo mund të thyejë paragjykimet në rrethinën e saj. Ajo thotë se i pëlqen sfidat, kështu që zotëronte artin e fotografisë nga i cili jeton. Ajo gjithashtu zotëronte ngasjen e motorëve, dhe ajo pëlqente dhe kontrolloi dronët. Autori: Azem Kurtiq

Ligji për gazetari – Gazetari e duhur

Studimi i gazetarisë në kuadër të Fakultetit Juridik në Shkup po përgatitë më shumë studentë të jenë avokatë sesa gazetarë. Arsyeja për këtë është pamjaftueshmëria e lëndëve dhe mungesa e stafit profesional nga fusha e gazetarisë për t’u dhënë mësim studentëve. Për këtë arsye, nuk është për t’u habitur që numri i studentëve që marrin pjesë në këtë departament është në rënie çdo vit. Më shumë në historinë e Kristine Ozimec.

Mali i Zi nuk është shoqëri e mundësive të barabarta

Romët në Mal të Zi ende kanë mundësi të kufizuara, kur është fjala për punësim, qasje në kujdes shëndetësor, strehim, si dhe në fusha të ndryshme të tjera të jetës, vlerësim ambasadorët e Bashkimit Evropian në Mal të Zi, Aiva Orava me të cilën shumica e zyrtarëve të Malit të Zi, politikanëve, intelektualëve, pajtohen…

Kemi nevojë për një afat ushtarak

Në Serbi, por edhe në vendet e rajonit, gjithnjë e më shumë flitet për rifutjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Megjithëse është një shpenzim i madh financiar që do të tejkalonte edhe buxhetet tashmë të ngarkuara, kjo ide ka ardhur edhe me miratimin. Pra, pyesni të rinjtë se çfarë mendojnë për këtë ide?

Autor: Aleksandar Klariq

Familja paraqet siguri

Krahasuar me të rinjtë nga vendet e tjera evropiane, një përqindje shumë e vogël e të rinjve nga Kosova vendosin të largohen dhe të jetojnë krejtësisht të pavarur nga prindërit e tyre pas moshës 18 vjeç. Pse është pothuajse e pamundur që të rinjtë nga Kosova të jenë të pavarur. E gjeni në storien e përgatitur nga Vjosa Çerkini.

Si të jesh i lirë dhe i mendimit kritik?

Gjatë xhirimeve të serisë “Perspektiva” në Prijedor të rinjtë than shumë gjëra të mrekullueshme që për fat të keq, për shkak të mungesës së hapësirës, nuk ishin përfshirë në shfaqje finale. Një nga temat që ka filluar është një mendim i lirë dhe kritik.

Censurimi i “mbrojtjes së reputacionit dhe dinjitetit” të shtetit

Akti i ri mbi simbolet shtetërore në Malin e Zi parashikon gjoba prej 1.000 deri 20.000 euro nëse “personi juridik përdor një stemë dhe një flamur në krijimin artistik, mësimdhënien dhe edukimin në një mënyrë që cenon moralin publik, reputacionin dhe dinjitetin e Malit të Zi”, ose “kryen, korrigjon, shton ose modifikon në stemën ose flamuri, nëse flamuri është vendosur në mënyrë që të prek tokën ose si mat ose perde; në tekst ose melodi të bëjnë ndryshime “, dhe në forma dhe situata të tjera të ngjashme, nëse kjo mund të interpretohej si” fyerja e reputacionit dhe dinjitetit të Malit të Zi “.

Të rinjtë kosovarë: objektet fetare nuk na kanë faj për konfliktet tona me serbë

Gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe trazirave të marsit në vitin 2004 shumë objekte religjioze janë shkatërruar dhe dëmtuar nga banorët serbë dhe shqiptarë të asaj kohe. Tani të rinjtë kosovarë mendojnë se objektet nuk u kanë faj për konfliktet ndëretnike para dhe pas luftës në Kosovë. Ata tani mundohen që nëpërmjet trashëgimisë kulturore dhe objekteve religjioze ta kujtojnë historinë e përbashkët të tyre siç është shembulli në qytetin e Ferizajt. Për më shumë mësoni nga storia e realizuar nga korrenspondentja jonë Vjosa Çerkini.

Retrospektiva e Sarajevës: prof.dr. Dragan Gjukanoviç

Në edicionin e dimrit të Retrospektivës, kemi analizuar temat e nisura në Sarajevë. Një nga temat më të folur është aborti. Mysafiri ynë në këtë edicion ishte prof. Dragan Gjukanoviç, president i Qendrës për Politikë të Jashtme nga Beogradi.

Retrospective e Sarajevës: Mlladen Lishanin

Në edicionin e dimrit Retrospektive tha studenti i Institutit të Studimeve Politike në Beograd, Mlladen Llishanin. Në këtë episod kemi analizuar temat e filluara në Sarajevë, dhe njëri prej tyre i përket pasivitetin e të rinjve.

Votoni për këto “tonat”

Në edicionin e dimrit të retrospektivave kemi komentuar mbi temat e nisura në Bihaç . Një prej tyre ka të bëjë me pjesëmarrjen politike të të rinjve dhe interesin e përgjithshëm të të rinjve në politikë.

Ne të gjithë jemi humbës në fund të luftës

“Armët të tërhequr ata që e gjejnë se sigurinë e tyre në rrezik”, na tha ai Strahinja Saviç, një student i studimeve master në Fakultetin e Shkencave Politike në Departamentin e Studimeve të Sigurisë dhe të Paqes. Ju mund të shikoni tregime të tjera nga seritë rreth të rinjve dhe luftës në portalin tonë.

Kush, nëse na nuk e bëjmë?

Aktivistët e Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi në janar 2017 në fshatin Vojvodinës Beska u përpoq për të vënë në dukje mbështetjen që Partia Progresiste Serbe ofron Veselin Sljivançanin. Sljivancanin u dënua me 10 vjet burg para Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë.
Ata janë përpara fjalimit Sljivancanin në forumin e organizuar nga partia në pushtet ka zhvilluar një flamur me mbishkrimin “kriminelët e luftës për të ndjehen që foli për viktimat.”
Një vit e nëntë muaj më vonë, në Gjykatën për kundërvajtje për të protestuar kundër krimeve të luftës, u dënuan për shkelje të rendit publik. Aktivistët e tetë të Iniciativës u dënuan me një gjobë totale prej 450,000 dinarë (3,800 euro). Paratë për të paguar gjobat aktivistëve Nisma erdhi së bashku në sajë të një fushate publike përmes të cilave qytetarët mendimet e të cilëve mbrojti në këtë diskutim dhuruar të gjithë shumën.
Sofia Todoroviç është një nga aktivistët dënuar Iniciativa se për portal jonë thotë se ne, të rinjtë, ne kemi për të ndryshuar gjërat dhe ne duhet të flasin kur ne shohim një problem. Ne kemi atë të drejtë. Më shumë në video.

Të rinjtë duan një të ardhme më të mirë

Në vazhdim të rinjve dhe luftës, historia e shtatë është se nëse të rinjtë përsëri në luftë në qoftë se ka një konflikt të ri në rajon. Kjo nuk është një pyetje e lehtë për Petar Rankovic nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd. Të gjitha tregimet e mëparshme mund të shihet në faqen e internetit, dhe kontributi i saj këto mund të japin përmes forumeve video-Perspektiva.plus.

Ne duhet të përballemi me të kaluarën

“Ne kemi kriminelët e luftës që ulen në Kuvend, të cilët mësojnë në akademinë ushtarake … Unë mendoj se kjo dërgon idenë e gabuar për të rinjtë.” – tha, ndër të tjera, Maja Zilliç kur kemi pyetur nëse ai mendonte se të rinjtë tërhequr armët në rast të përleshjeve të reja . Mendimi juaj mbi këtë temë mund të thuhet përmes forumit video Perspektiva.plus.

Retrospektive: Irina Geshovska

Irina Gešovska mori pjesë në shfaqjen e parë të Perspektivës së serialit në Shkup, kur ajo pranoi në kamera dhe mendimtarë se ajo ishte lezbike. Në atë pikë, shumë nga burrat e saj të ngushtë nuk e njihnin orientimin e saj seksual, kështu që reagimet ndaj saj u ndanë gjithashtu. Dy vjet më vonë, Irina na tregon përsëri për përvojat e saj para kamerave tona.

Është detyra jonë të mbrojmë vendin

“Çdo detyrë e qytetarëve është të mbrojë vendin e tyre”, tha Danillo Saviq, nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, i cili pyeti nëse të rinjtë në Ballkan do të merrnin armë në rast konflikti të mundshëm.
Ky është historia e katërt e serialit të luftës dhe të rinisë.

“Vuajmë dhe durojmë, dhe të gjithë jetojmë me frikë”

Të rinjët nga Sarajeva, Sarajeva Lindore, Budva, Bërçka dhe Beogradi flasin për lirinë.
*“Vuajmë dhe durojmë, dhe të gjithë jetojmë me frikë” – nga kënga „Priroda i društvo” (“Natyra dhe shoqëria“) – Elemental

„Çfarë lirie, vendi të shkel”

Për liri flasin të rinjët nga Budva, Velika Kladuša, Cazini, Kiseljak, Fojnice, Podgorica, Beogradi dhe Zenica.

• https://www.slobodnaevropa.org/a/26900774.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/26926241.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27763907.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27313860.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27709630.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28460135.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28527608.html

„Strejt apo gej – në të vërtetë është e njëjtë”

Për tolerancë flasin të rinjët nga Mostari, Fojnica, Kiseljaku, Tuzla, Ulqini, Sarajeva dhe Istoçno Sarajevo (Sarajeva lindore)
*„Strejt apo gej – në të vërtetë është e njëjtë“ – nga kënga „Pakšu“ („Trapi“) – Dubioza Kolektiv

• https://www.slobodnaevropa.org/a/26835252.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/26849554.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27313860.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28155318.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27438390.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/26950293.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/26964785.html

Login