E drejta të luftosh për të drejtat e tua

PËR IDENTITETIN

 

PËR IDENTITETIN

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

GJERËSISHT

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

Unë jam një vajzë që i thyen paragjykimet

Ndërsa shokët e saj mendojnë të largohen nga vendi, Alisa po konsideron se si ajo mund të thyejë paragjykimet në rrethinën e saj. Ajo thotë se i pëlqen sfidat, kështu që zotëronte artin e fotografisë nga i cili jeton. Ajo gjithashtu zotëronte ngasjen e motorëve, dhe ajo pëlqente dhe kontrolloi dronët. Autori: Azem Kurtiq

Ligji për gazetari – Gazetari e duhur

Studimi i gazetarisë në kuadër të Fakultetit Juridik në Shkup po përgatitë më shumë studentë të jenë avokatë sesa gazetarë. Arsyeja për këtë është pamjaftueshmëria e lëndëve dhe mungesa e stafit profesional nga fusha e gazetarisë për t’u dhënë mësim studentëve. Për këtë arsye, nuk është për t’u habitur që numri i studentëve që marrin pjesë në këtë departament është në rënie çdo vit. Më shumë në historinë e Kristine Ozimec.

Mali i Zi nuk është shoqëri e mundësive të barabarta

Romët në Mal të Zi ende kanë mundësi të kufizuara, kur është fjala për punësim, qasje në kujdes shëndetësor, strehim, si dhe në fusha të ndryshme të tjera të jetës, vlerësim ambasadorët e Bashkimit Evropian në Mal të Zi, Aiva Orava me të cilën shumica e zyrtarëve të Malit të Zi, politikanëve, intelektualëve, pajtohen…

Kemi nevojë për një afat ushtarak

Në Serbi, por edhe në vendet e rajonit, gjithnjë e më shumë flitet për rifutjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Megjithëse është një shpenzim i madh financiar që do të tejkalonte edhe buxhetet tashmë të ngarkuara, kjo ide ka ardhur edhe me miratimin. Pra, pyesni të rinjtë se çfarë mendojnë për këtë ide?

Autor: Aleksandar Klariq

MKC Shkup – vendi ku fillon gjithçka

Qendra Kulturore Rinore (MKC) Shkupi njihet si vendi ku lind arti alternativ dhe jeton. Kjo ishte ashtu ndërsa MKC e quajti Dhomën e Rinisë “25. Maj “në atë vend. Ta themi thjesht, është një vend, rëndësia e të cilit për të rinjtë dhe artin nuk mund të konceptohet me fjalë ose mund të matet nga disa prej njerëzve me metrics të njohura. Më shumë në historinë e Kristine Ozimec.

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

Lufta kolektive për të drejtat e njeriut

Lufta kolektive për të drejtat e njeriut

Në Maqedoninë Veriore nuk ka bare dhe klube zyrtare homoseksualësh ku njerëzit LGBTIQ mund të rrijnë, por herë pas here shfaqen vende miqësore homoseksuale. Shpesh është më e vështirë për njerëzit transgjinorë që shpesh përballen me dhunë dhe diskriminim. Situata e vështirë shpesh e përkeqëson fuqinë. Më shumë në videon e Kristina Ozimec.

Ndryshim “kompromisi” i emrit

Ndryshim “kompromisi” i emrit

Maqedonia aktualisht po kalon një proces kompleks të ndryshimit të emrit të vendit në Republikën e Maqedonisë Veriore. Marrëveshja e nënshkruar me Greqinë për të zhbllokuar procesin e bashkimit me BE në NATO dhe NATO. Pikëpamjet e të rinjve në këtë temë janë të ndara. Më shumë në videon tonë nga Kristine Ozimec.

A është mirë nacionalizmi?

A është mirë nacionalizmi?

Për nocionin e nacionalizmit ne biseduam me katër përfaqësues të të rinjve të katër partive opozitare në Serbi. Çfarë mendojnë të rinjtë nëse nacionalizmi është i mirë dhe nëse është mirë të shikosh videon. Autor: Aleksandar Klariq

Mirë se vini në Shutka

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Familja, arsimi dhe rrjetet sociale

Familja, arsimi dhe rrjetet sociale

Vjosa Çerkini nga Kosova ka folur me të rinjtë në Prishtinë për të kuptuar se cilat gjëra ndikojnë në formimin e personalitetit të tyre. Familja, arsimi dhe rrjetet sociale janë ndër përgjigjet më të zakonshme. Më shumë për këtë temë mësoni nga storia në vazhdim.

Transgjinor Mali i Zi

Transgjinor Mali i Zi

Hana dhe Xholia janë njerëz transgjinorë nga Podgorica të cilët kanë vendosur të ndajnë me ne historinë e zbulimit të identitetit gjinor dhe hapave të mëdhenj që sjell ky zbulim. Historia e tyre është e ngjashme me shumicën e tregimeve të njerëzve transgjinorë në Ballkan. Pas kalimit të procesit të tranzicionit, ata vendosën të zgjojnë betejat e tyre dhe të marrin për vete në kuptimin e aktivistëve. Më shumë në historinë tonë nga Jelena Kontiç.

Të rinjtë Romë pothuajse të padukshëm në mediat maqedonase

Të rinjtë Romë pothuajse të padukshëm në mediat maqedonase

Romët e rinj në Maqedoni janë të pakënaqur me mënyrën se si ato tregohen në media. Akuzat për tallje ose nxitje të stereotipeve ndaj romëve po marrin më shumë vëmendje në media. As politikanët shpesh nuk i ndihmojnë romët me deklaratat e tyre, dhe kemi diskutuar këtë çështje me dy gazetarë të rinj që janë anëtarë të popullsisë rome. Më shumë në historinë e sjellë nga Kristina Ozimec tonë.

“Çdo zog në tufën e vet, dhe frikësohet nga të tjerët“

“Çdo zog në tufën e vet, dhe frikësohet nga të tjerët“

Të rinjët nga Vukovari, Bërçka, Sarajeva, Sarajeva Lindore, Velike Klladusha, Cazini, Zenica dhe Shkupi flasin për identitetin.
*“Çdo zog në tufën e vet, dhe frikësohet nga të tjerët” – nga kënga “Oni dolaze” („Ata po vijnë“) – Dubioza kolektiv

• https://www.slobodnaevropa.org/a/27966355.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27338880.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28318568.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27780476.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28513833.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28083548.html

„Çfarë grupi gjaku jeni”

„Çfarë grupi gjaku jeni”

Për gjuhë flasin të rinjët nga Fojnica, Kiseljaku, Sarajeva, Istoçno Sarajevo (Sarajeva lindore), Brčko, Ulqini, Novi Sadi, Shkupi, Prishtina
*„Çfarë grupi gjaku jeni?“ – nga kënga „Himni i gjeneratës“ – Dubioza Kolektiv

• https://www.slobodnaevropa.org/a/27302584.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/26964785.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27380056.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27396424.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27006041.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28083548.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28936111.html

GJERËSISHT

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

Unë jam një vajzë që i thyen paragjykimet

Ndërsa shokët e saj mendojnë të largohen nga vendi, Alisa po konsideron se si ajo mund të thyejë paragjykimet në rrethinën e saj. Ajo thotë se i pëlqen sfidat, kështu që zotëronte artin e fotografisë nga i cili jeton. Ajo gjithashtu zotëronte ngasjen e motorëve, dhe ajo pëlqente dhe kontrolloi dronët. Autori: Azem Kurtiq

Ligji për gazetari – Gazetari e duhur

Studimi i gazetarisë në kuadër të Fakultetit Juridik në Shkup po përgatitë më shumë studentë të jenë avokatë sesa gazetarë. Arsyeja për këtë është pamjaftueshmëria e lëndëve dhe mungesa e stafit profesional nga fusha e gazetarisë për t’u dhënë mësim studentëve. Për këtë arsye, nuk është për t’u habitur që numri i studentëve që marrin pjesë në këtë departament është në rënie çdo vit. Më shumë në historinë e Kristine Ozimec.

Mali i Zi nuk është shoqëri e mundësive të barabarta

Romët në Mal të Zi ende kanë mundësi të kufizuara, kur është fjala për punësim, qasje në kujdes shëndetësor, strehim, si dhe në fusha të ndryshme të tjera të jetës, vlerësim ambasadorët e Bashkimit Evropian në Mal të Zi, Aiva Orava me të cilën shumica e zyrtarëve të Malit të Zi, politikanëve, intelektualëve, pajtohen…

Kemi nevojë për një afat ushtarak

Në Serbi, por edhe në vendet e rajonit, gjithnjë e më shumë flitet për rifutjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Megjithëse është një shpenzim i madh financiar që do të tejkalonte edhe buxhetet tashmë të ngarkuara, kjo ide ka ardhur edhe me miratimin. Pra, pyesni të rinjtë se çfarë mendojnë për këtë ide?

Autor: Aleksandar Klariq

Lufta kolektive për të drejtat e njeriut

Në Maqedoninë Veriore nuk ka bare dhe klube zyrtare homoseksualësh ku njerëzit LGBTIQ mund të rrijnë, por herë pas here shfaqen vende miqësore homoseksuale. Shpesh është më e vështirë për njerëzit transgjinorë që shpesh përballen me dhunë dhe diskriminim. Situata e vështirë shpesh e përkeqëson fuqinë. Më shumë në videon e Kristina Ozimec.

Ndryshim “kompromisi” i emrit

Maqedonia aktualisht po kalon një proces kompleks të ndryshimit të emrit të vendit në Republikën e Maqedonisë Veriore. Marrëveshja e nënshkruar me Greqinë për të zhbllokuar procesin e bashkimit me BE në NATO dhe NATO. Pikëpamjet e të rinjve në këtë temë janë të ndara. Më shumë në videon tonë nga Kristine Ozimec.

A është mirë nacionalizmi?

Për nocionin e nacionalizmit ne biseduam me katër përfaqësues të të rinjve të katër partive opozitare në Serbi. Çfarë mendojnë të rinjtë nëse nacionalizmi është i mirë dhe nëse është mirë të shikosh videon. Autor: Aleksandar Klariq

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Familja, arsimi dhe rrjetet sociale

Vjosa Çerkini nga Kosova ka folur me të rinjtë në Prishtinë për të kuptuar se cilat gjëra ndikojnë në formimin e personalitetit të tyre. Familja, arsimi dhe rrjetet sociale janë ndër përgjigjet më të zakonshme. Më shumë për këtë temë mësoni nga storia në vazhdim.

Transgjinor Mali i Zi

Hana dhe Xholia janë njerëz transgjinorë nga Podgorica të cilët kanë vendosur të ndajnë me ne historinë e zbulimit të identitetit gjinor dhe hapave të mëdhenj që sjell ky zbulim. Historia e tyre është e ngjashme me shumicën e tregimeve të njerëzve transgjinorë në Ballkan. Pas kalimit të procesit të tranzicionit, ata vendosën të zgjojnë betejat e tyre dhe të marrin për vete në kuptimin e aktivistëve. Më shumë në historinë tonë nga Jelena Kontiç.

Të rinjtë Romë pothuajse të padukshëm në mediat maqedonase

Romët e rinj në Maqedoni janë të pakënaqur me mënyrën se si ato tregohen në media. Akuzat për tallje ose nxitje të stereotipeve ndaj romëve po marrin më shumë vëmendje në media. As politikanët shpesh nuk i ndihmojnë romët me deklaratat e tyre, dhe kemi diskutuar këtë çështje me dy gazetarë të rinj që janë anëtarë të popullsisë rome. Më shumë në historinë e sjellë nga Kristina Ozimec tonë.

“Çdo zog në tufën e vet, dhe frikësohet nga të tjerët“

Të rinjët nga Vukovari, Bërçka, Sarajeva, Sarajeva Lindore, Velike Klladusha, Cazini, Zenica dhe Shkupi flasin për identitetin.
*“Çdo zog në tufën e vet, dhe frikësohet nga të tjerët” – nga kënga “Oni dolaze” („Ata po vijnë“) – Dubioza kolektiv

• https://www.slobodnaevropa.org/a/27966355.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27338880.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28318568.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27780476.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28513833.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28083548.html

„Çfarë grupi gjaku jeni”

Për gjuhë flasin të rinjët nga Fojnica, Kiseljaku, Sarajeva, Istoçno Sarajevo (Sarajeva lindore), Brčko, Ulqini, Novi Sadi, Shkupi, Prishtina
*„Çfarë grupi gjaku jeni?“ – nga kënga „Himni i gjeneratës“ – Dubioza Kolektiv

• https://www.slobodnaevropa.org/a/27302584.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/26964785.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27380056.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27396424.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/27006041.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28083548.html
• https://www.slobodnaevropa.org/a/28936111.html

„Ky është flamuri yt, kjo është uniforma jote”

Për identitet flasin të rinjët nga Mostari, Fojnica, Kiseljaku, Sarajeva, Istoçno Sarajevo (Sarajeva lindore), Ulqini, Novi Sadi dhe Jajce.
*„Ky është flamuri yt, kjo është uniforma jote“ – nga kënga „Pismo vanzemaljcu“ („Një letër për jashtëtokësorin“) – Marčelo

https://www.slobodnaevropa.org/a/perspektiva-prva-epizoda-mostar/26835252.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/27325807.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/26938116.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/26979305.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/27396424.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/27438390.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/26990269.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/28026943.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/28041175.html

Login