Pravo da se boriš za svoja prava

O IDENTITETU

 

O IDENTITETU

Kako žive crnogorski ateisti?

Kako žive crnogorski ateisti?

Prema podacima Zavoda za statistiku MONSTAT u Crnoj Gori postoji 7.600 ateista, odnosno svega oko 1.5 odsto stanovništva, dok je religioznost u porastu, kažu mnoga istraživanja a religioznost se podrazumijeva. Kakav je život crnogorskih ateista pogledajte u priči naše Jelene Kontić. 

POPULARNO

„Uključiš TV i shvatiš da je ratno stanje“

Foto: Nenad Vukelić

Bio je to drugi put da sam se zaputila u Prištinu. U autobusu zagušljivo, krcato, već u Beogradu je jasno da je prevoznik prodao više karata nego što ima sedišta, pa je nekoliko putnika osuđeno da stoji ceo put. Cura iz Beograda sedi pored mene i nervozno cupka. Nikada nije bila tamo. Ispituje me: kako je, govore li srpski, koliko je bezbedno, jesu li im asfaltirane ulice… Premda svoj čovek, roditeljima je, kaže, slagala da ide u Banjaluku – zarad mira u kući.

IZBJEGLICE I MIGRANTI: Sve te priče koje nismo čuli i slike koje nismo vidjeli

Ljude, njih nekoliko stotina, ovih dana policija u Bihaću, najčešće silom, prebacuje na lokaciju koju je odredio Grad i na kojem su željeli podići kamp. Bišćani koji i dalje pomažu ljudima kojima je pomoć tako neophodna, kažu da policija proganja ljude po gradu kao životinje. Ako ih nađu, nerijetko su brutalno nasilni, a potom ih odvode na Vučjak, nekadašnju deponiju, pustu livadu s ponekim drvetom i nedavno postavljenim šatorima.

Kako žive crnogorski ateisti?

Prema podacima Zavoda za statistiku MONSTAT u Crnoj Gori postoji 7.600 ateista, odnosno svega oko 1.5 odsto stanovništva, dok je religioznost u porastu, kažu mnoga istraživanja a religioznost se podrazumijeva. Kakav je život crnogorskih ateista pogledajte u priči naše Jelene Kontić. 

Kako žive crnogorski ateisti?

Kako žive crnogorski ateisti?

Prema podacima Zavoda za statistiku MONSTAT u Crnoj Gori postoji 7.600 ateista, odnosno svega oko 1.5 odsto stanovništva, dok je religioznost u porastu, kažu mnoga istraživanja a religioznost se podrazumijeva. Kakav je život crnogorskih ateista pogledajte u priči naše Jelene Kontić. 

NOVI SAZIV PARLAMENTA EU IMAT ĆE NAJVEĆI BROJ ZASTUPNIKA/CA PREDANIH OSTVARIVANJU LGBTI JEDNAKOSTI

NOVI SAZIV PARLAMENTA EU IMAT ĆE NAJVEĆI BROJ ZASTUPNIKA/CA PREDANIH OSTVARIVANJU LGBTI JEDNAKOSTI

Novi saziv Evropskog parlamenta imat će najveći broj zastupnika/ca koji/e su predani/e ostvarivanju LGBTI jednakosti, saopćila je organizacija ILGA-Europe. Ukupno 215 zastupnika/a Evropskog parlamenta iz osam različitih političkih grupa potpisalo je platformu ComeOut, i tako se obavezalo da aktivno štiti i zastupa unapređenje ljudskih prava svih LGBTI osoba u Evropi, ali i van EU.

Mladi i mediji

Mladi i mediji

Američki kutak u Mostaru je odlučio ukazati na tanke granice s virtualnom stvarnošću angažirajući studente sa Sveučilišta u Mostaru povodom organizacije radionice seminara pod nazivom „Mladi i mediji“. Radionice su održane u sklopu kolegija „Društveno korisno učenje“ i bile su predviđene za mlade i njihove roditelje.

Mediji i mladi u BiH: Konstrukcija etnonacionalnih identiteta i održavanje lagane vatre

Mediji i mladi u BiH: Konstrukcija etnonacionalnih identiteta i održavanje lagane vatre

Kako mediji utiču na formiranje etnonacionalnih identiteta kod mladih u BiH?

Piše: Aldijana Okerić

U bh. kontekstu, dominantna matrica razumijevanja stvarnosti u kojoj se nalazimo povezana je u velikoj mjeri sa ratnim dejstvima devedesetih i nezrelom demokratijom, pa ne iznenađuje da društvo i državu posmatramo prevashodno kroz prizmu nacionalnog.

DESET GODINA PRESUĐENE DISKRIMINACIJE U BIH: Jevrej i Rom još uvijek ne mogu u Predsjedništvo BiH

DESET GODINA PRESUĐENE DISKRIMINACIJE U BIH: Jevrej i Rom još uvijek ne mogu u Predsjedništvo BiH

Krađe glasova, javašluk na biračkim spiskovima, bugarski voz, trgovina biračkim mjestima, nemogućnost da budeš biran zbog svoje etničke pripadnosti, politički preletači, netransparentnost finansiranja političkih partija…svaki od ovih izraza čuli ste gotovo pa svakodnevno uoči, za vrijeme i nakon svakih održanih izbora u BiH. Ovakve stvari vjerovatno ćete čuti i naredne godine, jer nam se ponovo približavaju lokalni izbori.

Diskriminacija potpomognuta zakonom

Diskriminacija potpomognuta zakonom

Bošnjaci na Kosovu susreću se sa diskriminacijom koja je uzrokovana jezikom, a najčešći razlog je to što je njihov jezik sličan srpskom. No, jezik nije jedini razlog. Iako postoji zakonski okvir koji nalaže zapošljavanje manjinskih zajednica u javne institucije, taj zakon se ne sprovodi. Više u priči naše Vjose Čerkini. 

Mladi Kosovari biraju put religije

Mladi Kosovari biraju put religije

Većina mladih Kosovara su vjernici Islamske vjeroispovijesti i većina njih prakticira religiju. Iako nisu svi religiozni, mladi Kosoari mogu biti primjer religijske tolerancije. Oni koji su religiozni i prakticiraju religiju imaju veoma dobre odnose sa mladim Kosovarima koji se ne smatraju religioznim. Više u priči Vjose Čerkini.

Postoji li alternativa odlasku mladih iz BiH? Postoji, ova koju sada živimo!

Postoji li alternativa odlasku mladih iz BiH? Postoji, ova koju sada živimo!

Prije nekoliko dana, Institut za razvoj mladih „Kult“ lansirao je kampanju putem društvenih medija pod nazivom „Znamo ih 150.000! #necudaidem“. Moguće je pretpostaviti da se iza inicijative krije želja da se u prvi plan stavi trenutno stanje mladih i negativan trend odliva radne i intelektualne snage iz Bosne i Hercegovine.

POPULARNO

Vrijednosti studentskih razmjena

Odlučiti se na studiranje u stranoj zemlji hrabar je korak na koji se ne opredjeljuje veliki broj studenata Univerziteta u Tuzli. Ipak, studiranje u inostranstvu donosi brojne benefite.

„Uključiš TV i shvatiš da je ratno stanje“

Foto: Nenad Vukelić

Bio je to drugi put da sam se zaputila u Prištinu. U autobusu zagušljivo, krcato, već u Beogradu je jasno da je prevoznik prodao više karata nego što ima sedišta, pa je nekoliko putnika osuđeno da stoji ceo put. Cura iz Beograda sedi pored mene i nervozno cupka. Nikada nije bila tamo. Ispituje me: kako je, govore li srpski, koliko je bezbedno, jesu li im asfaltirane ulice… Premda svoj čovek, roditeljima je, kaže, slagala da ide u Banjaluku – zarad mira u kući.

TELEVIZIJE U SRBIJI: Dobro veče, gospodine predsjedniče!

Čitanje zakona Republike Srbije često dovodi do začudnog utiska da je reč o štivu koje više podseća na književnu fantastiku nego na nešto što ima veze sa stvarnošću. Takav je, primera radi, Zakon o radiodifuziji.

IZBJEGLICE I MIGRANTI: Sve te priče koje nismo čuli i slike koje nismo vidjeli

Ljude, njih nekoliko stotina, ovih dana policija u Bihaću, najčešće silom, prebacuje na lokaciju koju je odredio Grad i na kojem su željeli podići kamp. Bišćani koji i dalje pomažu ljudima kojima je pomoć tako neophodna, kažu da policija proganja ljude po gradu kao životinje. Ako ih nađu, nerijetko su brutalno nasilni, a potom ih odvode na Vučjak, nekadašnju deponiju, pustu livadu s ponekim drvetom i nedavno postavljenim šatorima.

Kako žive crnogorski ateisti?

Prema podacima Zavoda za statistiku MONSTAT u Crnoj Gori postoji 7.600 ateista, odnosno svega oko 1.5 odsto stanovništva, dok je religioznost u porastu, kažu mnoga istraživanja a religioznost se podrazumijeva. Kakav je život crnogorskih ateista pogledajte u priči naše Jelene Kontić. 

NOVI SAZIV PARLAMENTA EU IMAT ĆE NAJVEĆI BROJ ZASTUPNIKA/CA PREDANIH OSTVARIVANJU LGBTI JEDNAKOSTI

Novi saziv Evropskog parlamenta imat će najveći broj zastupnika/ca koji/e su predani/e ostvarivanju LGBTI jednakosti, saopćila je organizacija ILGA-Europe. Ukupno 215 zastupnika/a Evropskog parlamenta iz osam različitih političkih grupa potpisalo je platformu ComeOut, i tako se obavezalo da aktivno štiti i zastupa unapređenje ljudskih prava svih LGBTI osoba u Evropi, ali i van EU.

Mladi i mediji

Američki kutak u Mostaru je odlučio ukazati na tanke granice s virtualnom stvarnošću angažirajući studente sa Sveučilišta u Mostaru povodom organizacije radionice seminara pod nazivom „Mladi i mediji“. Radionice su održane u sklopu kolegija „Društveno korisno učenje“ i bile su predviđene za mlade i njihove roditelje.

Mediji i mladi u BiH: Konstrukcija etnonacionalnih identiteta i održavanje lagane vatre

Kako mediji utiču na formiranje etnonacionalnih identiteta kod mladih u BiH?

Piše: Aldijana Okerić

U bh. kontekstu, dominantna matrica razumijevanja stvarnosti u kojoj se nalazimo povezana je u velikoj mjeri sa ratnim dejstvima devedesetih i nezrelom demokratijom, pa ne iznenađuje da društvo i državu posmatramo prevashodno kroz prizmu nacionalnog.

DESET GODINA PRESUĐENE DISKRIMINACIJE U BIH: Jevrej i Rom još uvijek ne mogu u Predsjedništvo BiH

Krađe glasova, javašluk na biračkim spiskovima, bugarski voz, trgovina biračkim mjestima, nemogućnost da budeš biran zbog svoje etničke pripadnosti, politički preletači, netransparentnost finansiranja političkih partija…svaki od ovih izraza čuli ste gotovo pa svakodnevno uoči, za vrijeme i nakon svakih održanih izbora u BiH. Ovakve stvari vjerovatno ćete čuti i naredne godine, jer nam se ponovo približavaju lokalni izbori.

Diskriminacija potpomognuta zakonom

Bošnjaci na Kosovu susreću se sa diskriminacijom koja je uzrokovana jezikom, a najčešći razlog je to što je njihov jezik sličan srpskom. No, jezik nije jedini razlog. Iako postoji zakonski okvir koji nalaže zapošljavanje manjinskih zajednica u javne institucije, taj zakon se ne sprovodi. Više u priči naše Vjose Čerkini. 

Mladi Kosovari biraju put religije

Većina mladih Kosovara su vjernici Islamske vjeroispovijesti i većina njih prakticira religiju. Iako nisu svi religiozni, mladi Kosoari mogu biti primjer religijske tolerancije. Oni koji su religiozni i prakticiraju religiju imaju veoma dobre odnose sa mladim Kosovarima koji se ne smatraju religioznim. Više u priči Vjose Čerkini.

Postoji li alternativa odlasku mladih iz BiH? Postoji, ova koju sada živimo!

Prije nekoliko dana, Institut za razvoj mladih „Kult“ lansirao je kampanju putem društvenih medija pod nazivom „Znamo ih 150.000! #necudaidem“. Moguće je pretpostaviti da se iza inicijative krije želja da se u prvi plan stavi trenutno stanje mladih i negativan trend odliva radne i intelektualne snage iz Bosne i Hercegovine.

Prva Parada ponosa u Novom Sadu 17. maja

Prva Parada ponosa u Novom Sadu biće organizovana 17. maja na Trgu Republike u tom mestu, samoj šetnji prethodiće i prva Novosadska nedelja ponosa koja će početi 13. maja, saopštili su danas organizatori.

Politika bez jasne ideologije

Politička participacija mladih na Kosovu nije na zadovoljavajućem nivou, iako veliki broj mladih izlazi na izbore i glasa. Problem leži u nedovoljno definiranoj ideologiji stranaka, kaž naši sagovornici. Više u priči naše Vjose Čerkini. 

Kolektivna borba za ljudska prava

U Sjevernoj Makedoniji nema službenih gay barova i klubova gdje bi se LGBTIQ osobe mogle družiti, ali s vremena na vrijeme pojavljuju se gay friendly mjesta. Često je najteže transrodnim osobama koje se često suočavaju s nasiljem i diskriminacijom. Tešku situaciju često pogoršava i vlast. Više u videu Kristine Ozimec. 

“Kompromisna” promjena imena

Makedonija trenutno prolazi kroz složen proces promjene imena države u Rebublika Sjeverna Makedonija. Sporazum koji je potpisan sa Grčkom kako bi se deblokirali procesi pridruživanja države u EU i NATO. Mišljenje mladih o ovoj temi je podijeljeno. Više u videu naše Kristine Ozimec. 

Tihana Tomičić: Kome treba Bleiburg?

Sada kad se Plenković javno odrekao svog radikalnog desnog krila, zaista više nema baš nikakvog razloga da se podilazi najretrogradnijem dijelu desne populacije. Europa to ne dozvoljava, Hrvatskoj to više nije potrebno.

Da li je nacionalizam dobar?

O pojmu nacionalizma pričali smo s četvoricom predstavnika omladine četiri opozicione političke partije u Srbiji. Šta misle omladinci o tome je li nacionalizam dobar i donosi li dobro pogledajte u videu.

Autor: Aleksandar Klarić

Login