Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Dua ta ndryshoj sistemin arsimor

Mbi Perspektivën përcaktuara në Cazin dhe Vellika Klladusha takuam Llajlla Zhaliq, kryetore i këshillit të studentëve të USC. Ai ndoqi Gjimnazin në Velika Klladusha dhe tashmë nga shkolla e mesme e parë

dita u përfshi në shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore. Aktivizmi i saj çoi e saj për faktin se ajo mund të vëzhgojnë në mënyrë kritike në sistemin arsimor në shkollën e tyre dhe qytetin e tyre, dhe

Kjo është arsyeja pse ai dëshiron ta ndryshojë atë. Autori: Azem Kurtiq

Lufta kolektive për të drejtat e njeriut

Lufta kolektive për të drejtat e njeriut

Në Maqedoninë Veriore nuk ka bare dhe klube zyrtare homoseksualësh ku njerëzit LGBTIQ mund të rrijnë, por herë pas here shfaqen vende miqësore homoseksuale. Shpesh është më e vështirë për njerëzit transgjinorë që shpesh përballen me dhunë dhe diskriminim. Situata e vështirë shpesh e përkeqëson fuqinë. Më shumë në videon e Kristina Ozimec.

Ndryshim “kompromisi” i emrit

Ndryshim “kompromisi” i emrit

Maqedonia aktualisht po kalon një proces kompleks të ndryshimit të emrit të vendit në Republikën e Maqedonisë Veriore. Marrëveshja e nënshkruar me Greqinë për të zhbllokuar procesin e bashkimit me BE në NATO dhe NATO. Pikëpamjet e të rinjve në këtë temë janë të ndara. Më shumë në videon tonë nga Kristine Ozimec.

A është mirë nacionalizmi?

A është mirë nacionalizmi?

Për nocionin e nacionalizmit ne biseduam me katër përfaqësues të të rinjve të katër partive opozitare në Serbi. Çfarë mendojnë të rinjtë nëse nacionalizmi është i mirë dhe nëse është mirë të shikosh videon. Autor: Aleksandar Klariq

Mirë se vini në Shutka

Mirë se vini në Shutka

Komuna e Shkupit Shuto Orizari ose Shutka është një nga vendbanimet më të mëdha të romëve në Maqedoni. Përveç popullatës rome në Shutkë, jetojnë edhe boshnjakët dhe shqiptarët. Kristina Ozimec jonë kaloi një ditë me Muhammed Ajbazin, një psikolog të ri që ka lindur dhe rritur në këtë vendbanim. Në këtë histori ne takohemi me këtë fshat dhe banorët e saj.

Familja, arsimi dhe rrjetet sociale

Familja, arsimi dhe rrjetet sociale

Vjosa Çerkini nga Kosova ka folur me të rinjtë në Prishtinë për të kuptuar se cilat gjëra ndikojnë në formimin e personalitetit të tyre. Familja, arsimi dhe rrjetet sociale janë ndër përgjigjet më të zakonshme. Më shumë për këtë temë mësoni nga storia në vazhdim.

Login