Kemi nevojë për një afat ushtarak

Kemi nevojë për një afat ushtarak

Në Serbi, por edhe në vendet e rajonit, gjithnjë e më shumë flitet për rifutjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Megjithëse është një shpenzim i madh financiar që do të tejkalonte edhe buxhetet tashmë të ngarkuara, kjo ide ka ardhur edhe me miratimin. Pra, pyesni të rinjtë se çfarë mendojnë për këtë ide?

Autor: Aleksandar Klariq

Në Maqedoninë Veriore vijon një rishikim i teksteve shkollore

Në Maqedoninë Veriore vijon një rishikim i teksteve shkollore

Përshtatja e përmbajtjes së teksteve shkollore ishte një nga temat e mbuluara nga Marrëveshja e Prespës ndërmjet Maqedonisë Veriore dhe Greqisë. Ekipet janë formuar me anën maqedonase dhe greke për analizën e teksteve të historisë dhe gjeografisë. Më shumë në historinë e Kristina Ozimec.

Dhuna nuk e di për gjinijin

Dhuna nuk e di për gjinijin

Në Kotor ne kemi shumë për të folur për dhunën dhe (mos) përgjigje të njëjtë, por për fat të keq, për shkak të emetimeve të afatit kohor ne nuk kemi qenë në gjendje të përfshijë shumë deklarata. Kjo është arsyeja pse ju me anë të platformave Perspektiva.plus dhe për të sjellë këto pjesë të pabotuara.

Dhuna është e vetmja diskutim i përgjithshëm

Dhuna është e vetmja diskutim i përgjithshëm

Problemi i madh me dhunën është se ajo është folur në përgjithësi, thonë të rinjtë nga Kotori. Dhuna dhe (jo) i përgjigjej me të njëjtën një shumë të flasim gjatë regjistrimit tregon, dhe Perspektiva.plus sjell pjesë për shkak të afatit nuk ka bërë në finale emetimi.

Ata janë pakicë, le të përkulen

Ata janë pakicë, le të përkulen

Me të rinjtë në Kotor ne kemi nisur shumë tema, dhe njëra prej tyre ka të bëjë me organizimin e Krenarisë së Krenarisë. Si gjithmonë, mendimet mbi këtë temë janë ndarë, dhe ne ju sjellim deklarata nga të rinjtë që janë me vlerë të artë, të cilat për shkak të organizimit të motit nuk kanë hyrë në shfaqjet përfundimtare.

Login